Want to be a Nexus Correspondent in 2021?
Waikato Students' Union Logo

Oriori Awa Atua – Nukutawhiti

 

E hine, e hine, kia tau te mauri e

Kia rere, kia pūheke tō awa atua e

 

He ao hou, tomokia, karangahia e

Kua wāhine te kōtiro i te kōkōwai o Hineahuone

 

Whakamana te īkura, kia whakahoki te mana ki a kore

Wāiho te paru ki te tauiwi e

 

Te wehi, te tapu e maringiringi ana

Te tīmatanga o tō anamata, ngā uri whakaheke e

 

Whenua ki te whenua, Papatūānuku ki a koe

Kei matamomari he wahine, he atua e

 

Kua taurapirapitia te ara o tō whare tangata e Mauī e

Nā Hine-nui-te-pō te mamae tuatahi, te maemae e ora ana i roto i a koe

 

Taumata Tamatea, whero Whiro

Ka ngau kino i a hirikapo, i a tinanae

 

Mainatia te kanaku aroha

Pōnitakatia ki te maia e

 

Toto ariki, toto tangata, toto taonga e

Te ira tangata, ka puta ka ora i a koe

E hine e