Want to be a Nexus Correspondent in 2021?
Waikato Students' Union Logo

Kia Nukutawhiti Te Reo – Nukutawhiti

Heke nuku mai

Heke rangi mai

Huihuia mai 

Te reo Māori

Ki te mata o taku arero

Hei reo kawe ki te anamata

 

Heke nuku mai

Heke rangi mai

Huihuia mai 

Te reo Māori

Ki te kāuru o te hirikapo

Hei reo kawe i ngā tikanga

 

Heke nuku mai

Heke rangi mai

Huihuia mai 

Te reo Māori

Ki ngā rekereke o ngā maunga whakahī o te motu

Hei reo whakamahana ai i te ao

 

Heke nuku mai

Heke rangi mai

Huihuia mai 

Te reo Māori

Ki te moko kanohi

Hei reo whakahuatia i ngā toi Māori

 

Heke nuku mai

Heke rangi mai

Huihuia mai 

Te reo Māori

Ki te whānau marama

Kia manako i te pō

 

Heke nuku mai

Heke rangi mai

Huihuia mai 

Te reo Māori

Ki a Tama-Nui

Kia pāinaina i te rā

 

Heke nuku mai ngā iwi

Heke rangi mai ngā iwi

Huihuia mai ngā iwi

Ki te reo Māori

Kia nukutawhiti te reo!