Want to be a Nexus Correspondent in 2021?
Waikato Students' Union Logo

Wicked Waiata: Noho Rāhui Edition

REO TAUIRA

For those of us who have the whārns withdrawals hard and are missing the weekly jam sessions, we’ve got you covered! Learn your words during the rāhui and you’ll get that front row Waiora spot for sure! We’ve compiled some staple anthems that you’d usually hear all around the University. Starting with “Anō te pai”, “Tūtira” and “Aku mahara”. Give us a G!

Anō te pai nō te Paipera Tapu

Hei ora mō ake tonu e

Anō te pai te āhuareka e

Te nohonga o ngā teina

O ngā tuakana, kōtahi ana rā

I runga i te ara pai

Kei te tōmairangi o Heremoana e

Ki te maunga o Hiona

I whakahauatia te kupu o Te Atua

Hei ora mō ake tonu e

Tūtira mai ngā iwi nā Wi Te Tau Huata

E ngā iwi e, haere mai, haere mai

Tūtira mai ngā iwi, aue!

Tātou, tātou e

Tūtira mai ngā iwi, aue!

Tātou, tātoue e

Whaia te māramatanga

Me te aroha, e ngā iwi

Kia tapatahi, kia kotahi rā

Tātou, tātou e

Aku Mahara nā Haki Tuaupiki

Tū mai koe taku taonga

Paiheretia mai ō iwi

Ko te tangata te tohu, aue

Aku mahara ka pari

Aku roi ka heke

Ki runga i te whenua

Ngā wawata i puāwai

Nā te iwi koe i tiki

Ngā kete o te wānanga

I pikitia ai e Tāwhaki aue

He kawe irirangi

He kawe irikura

Kapohia kia ū

Whakareia kia mai

Hei raukura e

Tirohia iho mai

Ko te ohonga ake

Ngā tini o iwi

Ngā pua te kōwhai

He tangata ki te ao

Tū mai koe taku taonga

Paiheretia mai ō iwi

Ko te tangata te tohu, aue

Te Whare Wānanga o Waikato

He aha te mea nui o tēnei ao?

He tangata

He tangata

He tangata, hī!

For more wicked waiata, the tune and actions join the 

Te Waiora 2020 Facebook page!